2017. nov 16.

Angyalok az úton- Nagy Zopán megnyitóbeszéde Ghyczy György kiállítása elé

írta: Longmusicproduction
Angyalok az úton- Nagy Zopán megnyitóbeszéde Ghyczy György kiállítása elé

byArt Galéria, 2017. 11. 15.

img_20171115_181330.jpg

Találkozások.

Légies pácban csorduló, dús matériában tovább-csobogó, fel- és elfolyó áramlatok, rejtett-kalligrafikusan oldódó foszlányok, specifikus merítésekbe szövődött, ivódott szubjektív angyal-figurák, esetlenségükkel (is) levitáló lélekjelenlétek… Igen, botladozva is lebegő, légtől ráncos, szféra-táncos fragmentumok, szellemi elemek, elemi elme-forgács kiáradások, meditatív gesztusok, re-zo-nan-ci-ák…

 

Ghyczy György, a jótettekkel átitatott cselekedetek embere. Útja, útjai, úton-levésének élet-szakaszai: a körkörösből szerte-ágazó, majd önnön medrébe visszataláló folyam(at)okként is értelmezhetőek, miközben poétikus szólamokkal is rezegtetik, oltják, gyarapítják a szelíd áramlás útját. Nem feltétlenül definiálható, de nagyon is megélt örömök szegélyezik partjait… – Lao-ce az egyik ártéren, elhagyott romok közelében, fiktív kerubokat etet éppen. A hátára és mellkasára szálltak, ruha helyetti ruházatává váltak. Látszólag (a) semmivel eteti őket. Szeretettel, kifogyhatatlan lételemmel, ürességet óhajtó tudással (éljenek, éljen!)…

 

WeiWuWei. – A „cselekvés nélküli cselekvés” esszenciája…

 

Át- és befolyások, lélek-lények, időtlenből ideszédült szeráf-rokon formula-ideák, szférikus absztrakciók, idomtalan adomák…Metafor(m)ák, meta-formulák…

Zizz, Kotta, Kudora, Zizz, Zizz, Bahibrak, Azizz!

 

Találkozások a Mester(bonc) asztalán.

Kétezer apró démon táncol… Milliárd aprólüktetés… Azt mondják egymásnak: hahaha, csippcsupp, azt mondják egymásnak: nyiffnyaff, piffpuff… Mást mondanak (de): mást jelentenek…– Vipera, szugera, telepata, numera, telepata,kudora, ü!

Ü, panyigai, panyigai, kotta, kudora, kotta, ü!Ház, panyigai, ház-ház,kudora, kotta, ü!

 

(Ziz, zizz, Azizzz, dj. didgeridoo, zizzz, zo-omm, Azizzzzz. . . . .)

 

Zsiger és öntudat víz- és légpárái. Égi növények részecskéi. Kipárolgások. Az éjszaka mikro-kozmikus szaglászói… Tudásból „transz-formált” archaikus pecsétek, oldható sebek, jelentés mögötti jel-jelvények, kortalan mák, éltető enigmák… 

 

Találkozások. Boldogságtöredékek. Angyal, ördög, költő…

Kondor úr és Mr. Blake! – Ők szólnak most a néző lehalkított vibrafonjában, akár a táncon túli táncok jel-beszédeivel megszólaló csönd-vers-alkotások. A dimenziók között megakadó, majd át-átszakadó rezgések atomjaikra bomlanak… Orpheusz ébreszti Morpheuszt: és a belső Lény még-belsőbb táncosai elkezdik mindennapi üzeneteik koreográfiáit, majd megrázkódva, átlényegülve, a képlékeny ész korlátain is átszédülve: az elme-járatokban áttetsző kolibriként, vagy színváltó szellemekként jelennek meg…

 

Jelek, jelenések, jelhagyó jelenetek, jelmezüket levedlő, jelképes jellemekkel jelentkező, jelfogó, jel-fokozó, jel-metamorfáló, időkben is feloldódó jelenlétek… Jertek, jelek, jertek, jelentkezzetek! Jel-áradások, jel-foszladozások, jel-parafrázisok, jelbeszédekkel ismételten elegy, jeles jel-frekvenciák, jertek, jertek csak, jertek!

 

Varázsgombák mosolyognak, kisvártatva heherésznek…

Részecskéket megnevezve: es(t)élyt adnak az Egésznek…

 

Zamatos turbolya, ragadós ganaj, homoki szarvas-gomb, lüktető gömb, szétnyíló burok,meghasadó spirál… Szederjes gomba-párlat, görcsös őz-gereblye lábak, ecsetkezelés-eszmélet, gombabőr-nyesedék feltétek, szarvaskutya-bőgés rétegek, felhőkben delejezett bölcselet… Örvény-csend indukálás, intuitív növények, fürtös artista-illuminátor, salamonpecsét, kánya-zsombor, vérehulló kecskefű, szeplős citera, gong! Nyúzott gong, hártyákon túli belső gong, fakanál! Nemes iszap fölkeverés, szőrpamaccsal is versben-levés,mókus-démon kinevetés, benevetés…

 

Mikorimi mikora,meduzingahormona, indigónak lebenye, bel-lefetybenhempere… Elme-fénynek garmada, kinek-inge zamata…

 

Az eső lassan eláll, vagy visszafelé szitál, vízimadarak, légies ittlétek

(és a köztes migrének): égi utak felé repülnek…

Tao-Zen-ben csend-zene, megbomlana: zen-ge-ne!!

 

Egy nagy Fal elé érkeztek a nyugtalan és több-értelmű érzetek…

Átváltoztak a nézetek (és átitatott borszűrőkön át, finomított papírok textúráján át):

a föl-fölsejlő képek: falakon, s képeken túli gondolat-folyamat térképeket, belvilági kép(zelet)szeleteket – s nem csak névlegesen képletes, de képzett képzelet-tereket is teremtenek…

 

És a mindannyinkat átható képzelet: átjárta a rengeteg (kétségekkel is megtelt) érzetet… Ghyczy György föltár néhány jelen(t)és-réteget s jelen(lét)ének egy-egy jel-beszéde most (is) itt rezeg.

 

/Fotó: Bátorfi Szabolcs/

Szólj hozzá

Elmélkedő